Békéltetés kockázatmentes üzlet során

Egy megbízás különböző státusz megjelölésével történő lezárása esetén (az egyik felhasználó a megbízást teljesítettnek, a másik – nem teljesíttetenek tűnteti fel) az eset bíróság elé kerül.

Vitás kérdésekben mi harmadik félként szerepelünk, kivizsgáljuk a problémát, eldöntjük, hogy kinek kerüljön átutalásra az összeg, amely letétben van a KMÜ számláján.  

Hogy igazságos döntést hozzunk a vizsgálati szolgálat menedzsere kapcsolatba lép a megrendelővel és a vállalkozóval is, tisztázza a részleteket. Minél több bizonyítékkal szolgálnak az érintettek, annál gyorsabban halas a folyamat.  

Jó bizonyítékok: 

  • fotók az elvégzett munkáról 
  • aláirt dokumentumok 
  • levelezési részletek  

Egy megbízás mikor kerül bíróság elé 

1 sz. példa 

Elsőként a vállalkozó jelezte a megbízás teljesitését. A megbízó nem teljesítettként jelölte meg a megbízást.  

A megbízás bíróság elé kerül, mert a felek különböző státuszt jelöltek meg. A vizsgálati szolgálat menedzsere kivizsgálja a helyzetet és eldönti, ki kapja meg a letétbe helyezett pénzt. 

2 sz. példa 

Elsőként a megbízó jelölte a megbízást nem teljesítettként. A vállalkozó teljesítettként jelölte meg a megbízást.  

A megbízás bíróság elé kerül, mert a felek különböző státuszt jelöltek meg. A vizsgálati szolgálat menedzsere kivizsgálja a helyzetet és eldönti, ki kapja meg a letétbe helyezett pénzt. 

3 sz. példa 

A megbízó jelezte, hogy nincs teljesítve a megbízás és negatív visszajelzést adott.  

A megbízás azonnal bíróság elé kerül. A monitoring szolgálat menedzsere kivizsgálja a helyzetet, tisztáza negativ vélemény okát és eldönti, ki kapja meg a letétbe helyezett pénzt.

Milyen esetek nem kerülnek birság elé 

1 sz. példa 

A megbízó a megbízást teljesítettként jelölte meg.  

Mivel a megbízó teljesítettként jelöte meg a megbízást, mi úgy tekintjük, hogy elégedett az eredménnyel, és a folyamat meggyorsítása érdekében azonnal átutaljuk a pénzt a vállalkozónak. A vállalkozó hagyhat visszajelzést, de már nem jelezheti, hogy nincs teljesítve a megbízás.  

2 sz. példa 

A megbízó jelezte, hogy nincs teljesítve a megbízás. A vállalkozó nem jelzett semmit.  

Amennyiben a vállalkozó nem adja meg a megbízás státuszát 3 napon belül, mi úgy tekintjük, hogy egyetért a megbízóval és lezárjuk a Kockázatmentes üzleti ügyletet. Ezzel együtt a megbízás nem teljesítettnek tekintendő, a pénz visszautalásra kerül a megrendelőnek.  

3 sz. példa. 

A megbízó jelezte, hogy a megbízás nincs teljesítve. A vállalkozó jelezte, hogy nem teljesítette a megbízást. 

A pénz automatikusan visszakerül a megbízóhoz.  

4 sz. példa. 

A vállalkozó jelezte, hogy nem teljesítette a megbízást.  

Hogyha a vállalkozó nem teljesítettként jelöte meg a megbízást, a pénzt auomatikusan visszakerül a megbízóhoz. A megbízó hagyhat visszajelzést, de már nem jelezheti, hogy  a megbízás teljesítve van. 

5 sz. példa. 

A vállalkozó teljesítettként jelölte meg a megbízást. A megbízó nem jelölt semmit. 

Hogyha a megrendelő nem jelöli meg a megbízás státuszát 3 napon belül, a megbízás teljesítettként lezárul. Mivel tőle semmilyen kifogás nem érkezett be, a pénz automatikusan átutalásra kerül a vállalkozónak. A megrendelő hagyhat visszajelzést, de már nem jelezheti, hogy a megbízás nincs teljesítve. 

6. sz. példa. 

A vállalkozó jelezte, hogy a megbízás teljesítve van. A megbízó jelezte, hogy a megbízás teljesítve van. 

A pénz automatikusan átutalásra kerül a vállalkozónak.  

Gyakori kérdések 

  • Mikor kapom meg/vissza a pénzt? 

Az elbírálás időtartama – max. 3 hónap az első panasz beérkezéstől számítva.  Amennyiben egyik felhasználó sem jelöte a megbízás végrehajtásának eredményét, akkor a pénz 9 hónap múlva automatikusan visszakerül a megrendelő számlájára. Ez a rendes visszautalási határidő a partner fizetési rendszerében. Amennyiben az ilyen ügylet bíróság elé kerül, akkor az utalási határidő akár 12 hónap is lehet.  

 Mi fenntartjuk magunknak a jogot a vitás esetek saját értékelési módszerünk alapján történő elbírálására.   

  • Indul-e elbírálás a negatív visszajelzések alapján?  

Hogyha a megrendelő vagy a vállalkozó negatív visszajelzést ad, mi feltétlenül felvesszük vele a kapcsolatot a részletek tisztázása érdekében. Menedzserünk tisztázza a helyzetet és az ellenőrzés eredménye alapján figyelmeztetést ad vagy letiltja a felhasználót. Közben a megbízás nem kerül bíróság elé.  

  • A megbízásban megadott határidő befolyásija-e az elbírálást? 

A megbízásban megadott határidő az elbírálást nem befolyásolja közvetlenül, de a végső döntés meghozásához menedzserünk figyelembe veszi.