Article Image

Generálkivitelező: Mire számíthat és mennyit kell fizetnie?

Választási útmutató a tökéletes generálkivitelező megtalálásához, a tervezéstől az átadásig. Tanulja meg az alapokat!

Ez a cikk kiegészítő cikként készült a már korábban közzétett generálkivitelezés árak című cikkhez. A generálkivitelező szerepe és felelősségei az építőiparban rendkívül fontosak. Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk, milyen szolgáltatásokat nyújt egy generálkivitelező, milyen feladatokat lát el, és milyen költségekkel jár a megbízása. Az áttekintés során jobban megismerheti a generálkivitelező munkáját és annak jelentőségét, valamint ötleteket kaphat arra, hogyan válassza ki a megfelelő szakembert saját projektje számára.

 Tartalomjegyzék

Bevezetés a generálkivitelezésbe

A generálkivitelezők olyan szakemberek, akiknek széles körű tapasztalatuk van az építőiparban. Megbízhatók azzal, hogy az építési projekteket a tervezéstől a befejezésig irányítsák, mindezt a minőség és a költséghatékonyság figyelembevételével. Ezért, ha építési projektet tervez, fontolja meg egy generálkivitelező alkalmazását.

A generálkivitelezés az építőipar egyik legfontosabb területe, ahol egy szakember vagy vállalkozás felel a teljes építési projekt megvalósításáért. A generálkivitelező összefogja a különböző szakembereket és alvállalkozókat, gondoskodik az anyagok beszerzéséről, és biztosítja, hogy a projekt a tervezett határidőn belül és a költségvetésnek megfelelően valósuljon meg.

A generálkivitelező szerepe

A generálkivitelezők fontos szerepet töltenek be az építési projektekben, hiszen ők a fő felelősek a munkaterv irányításáért és a sikeres lebonyolításáért. Feladataik közé tartozik a munkaerő és az alvállalkozók koordinálása, a szükséges anyagok beszerzése, a munkafolyamatok ellenőrzése és a minőségbiztosítás. A generálkivitelező személyes felelőssége a projekt megvalósítása során jelentősen hozzájárul a végeredmény színvonalához és a megbízó elégedettségéhez.

Az építőipar és a generálkivitelező kapcsolata

Az építőiparban a generálkivitelezők és a különböző szakemberek, alvállalkozók közötti együttműködés elengedhetetlen a sikeres projektek megvalósításához. A generálkivitelező képes összehangolni a különböző szakterületek munkáját, és biztosítani, hogy a munkaterv minden résztvevője a tervezett menetrend szerint haladjon. Ezzel nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem a projekt költségeit is képes optimalizálni.

A generálkivitelező általában közvetlen kapcsolatban áll a megbízóval, és rendszeres jelentéseket készít a projekt előrehaladásáról. Emellett a generálkivitelező számos döntést hoz, amelyek befolyásolják az építkezés kimenetelét és a végső költségeket. Ezért fontos, hogy a generálkivitelező rendelkezzen megfelelő szakmai tapasztalattal és kommunikációs képességekkel, hogy hatékonyan tudja irányítani a projektet és a benne részt vevő szakembereket.

Kérjen árajánlatot ma, és tudja meg, mennyibe kerülne a projekt generálkivitelezése!

Kattintson és lépjen kapcsolatba a szakemberekkel!

Árajánlat kérése

Generálkivitelező munka közben

Generálkivitelező az, aki figyeli és irányítja a felújítási/építkezési projektet

A generálkivitelező feladatai

A generálkivitelezők számos feladatot látnak el az építési projektek során, hogy biztosítsák a megvalósítás zökkenőmentességét és a kiváló minőségű végeredményt.

Projekttervezés és -menedzsment

A generálkivitelező feladata a projekttervezés és a menedzsment. Ennek keretében ő felel a munkaprogram teljes körű megvalósításáért, a részletes terv elkészítéséért, a határidők és a költségvetés betartásáért. A generálkivitelező gondoskodik a szükséges engedélyek beszerzéséről, az ütemterv elkészítéséről és az alvállalkozókkal való megállapodásokról.

Munkaerő és alvállalkozók koordinálása

A generálkivitelező egyik legfontosabb feladata a munkaerő és az alvállalkozók koordinálása. Ő felel azért, hogy a különböző szakemberek és alvállalkozók munkája összehangoltan és hatékonyan haladjon. Ennek érdekében a generálkivitelező gondoskodik a kommunikációról, az ütemterv betartásáról és a problémák megoldásáról.

Anyagok beszerzése és logisztika

A generálkivitelező felelős az építkezéshez szükséges anyagok beszerzéséért és a logisztikai feladatok elvégzéséért. Ennek keretében gondoskodik a megfelelő minőségű és mennyiségű építőanyagok beszerzéséről, valamint azok időben történő szállításáról az építkezés helyszínére. Emellett a generálkivitelező feladata a hulladékkezelés és a munkaterület rendben tartása is.

Műszaki ellenőrzés és minőségbiztosítás

A generálkivitelező feladata a műszaki ellenőrzés és a minőségbiztosítás is. Ennek során a generálkivitelező ellenőrzi, hogy az építési munkálatok a terveknek és a hatósági előírásoknak megfelelően valósulnak meg, valamint gondoskodik a munkafolyamatok folyamatos ellenőrzéséről. A minőségbiztosítás során a generálkivitelező felelős azért, hogy az építési projekt minden szakaszában a legmagasabb színvonalú munkát végezzék, és a végeredmény megfeleljen a megbízó elvárásainak és az építési előírásoknak.

A generálkivitelező díjazása

A generálkivitelező díjazása eltérő módon alakulhat, attól függően, hogy milyen szerződéses konstrukcióban állapodnak meg a felek. A leggyakoribb díjazási formák az átalánydíjas, a költség és jutalék alapú, valamint az idő- és anyagdíjas szerződések. Ebben a részben bemutatjuk ezeket a díjazási módszereket.

Átalánydíjas szerződés

Az átalánydíjas szerződés esetén a generálkivitelező egy előre meghatározott összegért vállalja a projekt teljes körű megvalósítását. Ez az összeg magában foglalja a munkaerő, az anyagok és az alvállalkozók költségeit is. Az átalánydíj előnye, hogy a megbízó könnyen tervezheti a díjakat, és nincs kitéve a projekt során felmerülő esetleges többletköltségeknek. Az átalánydíjas szerződések általában 1 millió forinttól 10 millió forintig terjedhet, a projekt méretétől és bonyolultságától függően.

Költségek és jutalék alapú díjazás

A költség és jutalék alapú díjazás során a generálkivitelező a munkaterv valós költségei alapján, plusz egy előre meghatározott jutalékért dolgozik. Ez a módszer nagyobb rugalmasságot biztosít a megbízónak, hiszen a költségek a projekt során változhatnak. A jutalék mértéke általában 10-20% között mozog a munkaprogram összköltségéhez képest, így a generálkivitelező díja 1,1 millió forinttól 12 millió forintig terjedhet, az alapul vett díjak függvényében.

Idő- és anyagdíjas szerződés

Az idő- és anyagdíjas szerződés esetén a generálkivitelező a ténylegesen elvégzett munkaórák és felhasznált anyagok alapján kap fizetést. Ezt a módszert főként olyan projektek esetén alkalmazzák, ahol a munkaórák és az anyagköltségek nehezen becsülhetők előre, vagy a munkamenet közben változik. Az idő- és anyagdíjas szerződés esetén a megbízó kifizeti a munkaórák díját (például 2.000-3.000 forint/munkaóra) és az anyagköltségeket. A projekt végső díja így változó lehet, és a megbízó számára nehezebben tervezhető.

Hogyan válasszunk generálkivitelezőt?

A generálkivitelező választása fontos döntés, hiszen a projekt sikeressége és a végeredmény minősége nagymértékben függ a megfelelő szakembertől. Ebben a részben bemutatjuk, mire érdemes figyelni.

Referenciák és tapasztalatok

A generálkivitelező választásakor érdemes alaposan áttekinteni a jelöltek referenciáit és tapasztalatait. Kérdezzük meg korábbi megbízóikat, hogy elégedettek voltak-e a munkával, és nézzünk utána az általuk végzett projekteknek. Fontos, hogy a generálkivitelező rendelkezzen megfelelő szakmai tapasztalattal, és képes legyen a projektünk speciális igényeinek kielégítésére.

Árajánlatok összehasonlítása

A generálkivitelező választásakor érdemes több árajánlatot is összehasonlítani. Ne döntsünk csupán az alacsonyabb díj alapján, hanem vizsgáljuk meg részletesen, hogy az árajánlatok milyen szolgáltatásokat és garanciákat tartalmaznak. Fontos, hogy az ajánlatok összehasonlításakor figyelembe vegyük a díjazási szerződés típusát is, hiszen ez befolyásolhatja a végső költségeket.

Kommunikáció és együttműködés

A generálkivitelező választásakor nagyon fontos a jó kommunikáció és az együttműködési készség. A projekt során számos egyeztetésre és döntésre lesz szükség, ezért olyan generálkivitelezőt érdemes választani, aki könnyen és hatékonyan tud értekezni velünk, és képes a megbízó igényeinek megértésére és figyelembe vételére. A sikeres együttműködés alapja a nyitott és őszinte kommunikáció, valamint a közös célok és elvárások tisztázása.

Generálkivitelezők költség- és jutalékalapú díjazása

Generálkivitelező

Projekt típusa

Anyagköltség (Ft)

Jutalék (%)

Mester-Építő Kft.

Családi ház építése

20.000.000 Ft

15%

Zöld Otthonok Kft.

Lakóépület építése

5.000.000 Ft

10%

Nyugati Lakóparki Fejlesztő Kft.

Társasház építése

85.000.000 Ft

15%

Szabadkertészet Bt.

Zöldterület-kezelés

2.000.000 Ft

10%

A generálkivitelező szerződése

A generálkivitelező szerződése a megbízó és a generálkivitelező közötti jogi megállapodás, amely részletezi a felek kötelezettségeit, jogait és felelősségeit a projekt során. A szerződés tartalmazza a feltételeket, garanciákat, a határidőket és a fizetési feltételeket. Ebben a részben bemutatjuk, mire érdemes figyelni a szerződés megkötésekor.

Szerződéses feltételek és garanciák

A generálkivitelező szerződésében rögzített feltételek és garanciák biztosítják a megbízó számára, hogy a projekt megfelelően kerül végrehajtásra. A garanciák általában a munka minőségére, a felhasznált anyagokra és az alvállalkozók munkájára vonatkoznak. Fontos, hogy a szerződés egyértelműen és részletesen tartalmazza a generálkivitelező felelősségeit és kötelezettségeit, valamint a megbízó jogait és elvárásait.

Határidők és büntetők

A generálkivitelező szerződésében rögzített határidők és büntetők biztosítják, hogy a projekt időben elkészüljön, és a felek megfelelően teljesítsék kötelezettségeiket. A határidők meghatározzák a munka különböző szakaszainak befejezését, míg a büntetők az esetleges késedelmek vagy hibák esetén alkalmazandó szankciókat írják elő. Fontos, hogy a szerződésben realisztikus határidőket és arányos büntetőket határozzunk meg, figyelembe véve a projekt jellegét és a felek kapacitását.

Fizetési feltételek

A generálkivitelező szerződésében szereplő fizetési feltételek részletezik a díjazás módját, időzítését és összegét. A díjazási szerződés típusától függően alakulnak. Fontos, hogy a fizetési feltételek a felek számára egyértelműek és elfogadhatóak legyenek. A szerződésben érdemes rögzíteni a határidőket, a részletfizetések ütemezését, valamint az esetleges késedelmi kamatokat és egyéb költségeket.

Ne hagyja a véletlenre a generálkivitelezést, forduljon hozzánk bizalommal!

Kérjen ingyenes konzultációt, és szakértőink segítséget nyújtanak a projekt minden lépésében!

Ingyenes konzultáció

A generálkivitelező kiválasztása

A generálkivitelező választása kritikus lépés a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A kiválasztás folyamatában számos szempontot érdemes figyelembe venni, mint például az ajánlatok begyűjtése és elemzése, az árajánlatok összehasonlítása, és a rejtett költségek felderítése.

Ajánlatok begyűjtése és elemzése

Kérjünk ajánlatokat több generálkivitelezőtől, hogy összehasonlíthassuk azokat, és megtalálhassuk a legmegfelelőbbet a projektünk számára.

Árajánlatok összehasonlítása

Az árajánlatok összehasonlítása során nem csak a költségeket érdemes figyelembe venni, hanem a különböző generálkivitelezők által kínált szolgáltatásokat, minőséget és garanciákat is. Fontos szemrevételezni a munkaerő, az anyagok és az alvállalkozók költségeit, valamint a díjazási szerződés típusát és a fizetési feltételeket. Érdemes figyelembe venni az egyes generálkivitelezők tapasztalatát, referenciáit és a projekt megvalósítására vonatkozó elképzeléseiket is.

Rejtett költségek felderítése

Ezek a költségek általában nem szerepelnek az árajánlatban, de a projekt során felmerülhetnek, és jelentős többletköltséget okozhatnak. Ilyen rejtett árak lehetnek például a tervezési módosításokból adódó többletköltségek, az engedélyeztetési eljárások díjai, vagy a nem várt helyszíni körülményekből adódó munkaerő- és anyagköltségek. Ezeknek a felderítése érdekében érdemes alaposan áttekinteni a szerződési feltételeket, és megkérdezni a generálkivitelezőt arról, hogy milyen költségekre kell felkészülni a projekt során.

Hivatkozások és vélemények ellenőrzése

A generálkivitelező választása során fontos, hogy ellenőrizzük a véleményeket, amelyek segítenek abban, hogy megbizonyosodjunk a vállalkozó megbízhatóságáról és szakértelméről.

Előző ügyfelek visszajelzéseinek kikérése

Az előző ügyfelek visszajelzéseinek kikérése értékes információkat nyújthat a generálkivitelező munkájának minőségéről, a projektmenedzsmentről és az ügyfél-elégedettségről. Kérjük meg a generálkivitelezőt, hogy adjon néhány referenciát korábbi ügyfelektől, és lépjünk kapcsolatba velük, hogy megkérdezzük őket a generálkivitelező teljesítményéről és a velük való együttműködésről.

Online értékelések és rangsorolások áttekintése

Az online értékelések és rangsorolások szintén hasznos információforrást jelenthetnek a generálkivitelező munkájának minőségéről és megbízhatóságáról. Tekintsük át a különböző online platformokon, például a Google értékeléseken, szakmai fórumokon és közösségi médiában található véleményeket és értékeléseket. Azonban ne feledjük, hogy az online véleményeket mindig kritikai szemmel kell szemlélni, és összevetni a többi információval, amit a generálkivitelezőről gyűjtöttünk.

Személyes konzultáció a generálkivitelezővel

A generálkivitelező választásának egyik fontos lépése a személyes konzultáció, amely lehetőséget teremt arra, hogy megismerjük a generálkivitelezőt, és átbeszéljük a projekt részleteit.

Kommunikáció és együttműködési készség értékelése

A személyes konzultáció során fontos, hogy értékeljük a generálkivitelező kommunikációs és együttműködési készségét. A jó kommunikáció és az együttműködés elengedhetetlen a projekt sikeres megvalósításához. Figyeljünk arra, hogy a generálkivitelező hogyan válaszol a kérdésekre, mennyire érti a projekt igényeit, és mennyire hajlandó együttműködni a problémák megoldása érdekében.

Megbeszélések a projekt különleges igényeiről

Továbbá érdemes átbeszélni a projekt különleges igényeit és elvárásait is. Ezzel biztosíthatjuk, hogy a generálkivitelező tisztában van a munkamenet sajátosságaival, és felkészült azok kezelésére. A megbeszélés során győződjünk meg arról, hogy a generálkivitelező képes és hajlandó az igényeknek megfelelően módosítani a munkát, és proaktívan hozzájárul a projekt sikeréhez.

Generálkivitelező feladata az építkezési munkálatok figyelése

Egy generálkivitelező ellenőrzi a felújítás műszaki állapotát

A generálkivitelező és a projekt sikere

Az együttműködés az alvállalkozókkal és a határidők betartása nélkülözhetetlen a projekt zökkenőmentes lebonyolításához.

Együttműködés az alvállalkozókkal

A generálkivitelező felelőssége közé tartozik az alvállalkozók kiválasztása, koordinálása és felügyelete, amelyek mindegyike hozzájárul a projekt sikerességéhez.

Alvállalkozók kiválasztása és koordinálása

A generálkivitelező feladata az alvállalkozók kiválasztása, akik a színvonalas munkát és a legjobb ár-érték arányt képviselik.

Munkaütemterv és határidők betartása

A generálkivitelező felelős a munkaütemterv elkészítéséért és annak, valamint az összes határidő betartásáért.

Minőségbiztosítás és ellenőrzés

A generálkivitelező feladata, hogy biztosítsa a projekt minőségét és a munka megfelelő ellenőrzését. Ennek érdekében a generálkivitelezőnek gondoskodnia kell a műszaki ellenőrzésről, a dokumentációról és a munkaterv menetének nyomon követéséről és jelentéséről.

Műszaki ellenőrzés és dokumentáció

A műszaki ellenőrzés során a generálkivitelező felügyeli a munka minőségét, valamint a projekt előrehaladását a tervekkel és a szabványokkal összhangban. A dokumentáció révén a generálkivitelező biztosítja, hogy minden munkafolyamatot megfelelően rögzítenek és archiválnak, ami hozzájárul a későbbi problémák elkerüléséhez.

A projekt menetének nyomon követése és jelentése

A generálkivitelező felelős a projekt menetének nyomon követéséért és a rendszeres jelentések elkészítéséért. Ezek a dokumentációk tájékoztatják az ügyfelet a munka előrehaladásáról, az esetleges problémákról és a következő lépésekről. A nyomon követés és a jelentések segítenek a generálkivitelezőnek és az ügyfélnek együttműködni.

A projekt befejezése és átadása

A generálkivitelező felelős a projekt befejezéséért és átadásáért az ügyfélnek. Ez magában foglalja a záró munkálatok elvégzését, az átadás-átvételi eljárás lebonyolítását, valamint a garanciális időszak és a szerviz kérdéseinek tisztázását.

Záró munkálatok és átadás-átvétel

A projekt befejezésekor a generálkivitelezőnek el kell végeznie a záró munkálatokat, például a tisztítást, a javításokat és az utolsó simításokat. Ezt követően a generálkivitelező és az ügyfél együtt vesz részt az átadás-átvételi eljárásban, amely során ellenőrzik, hogy a munka megfelel a szerződésben foglaltaknak és az ügyfél elvárásainak valamint a jogszabályoknak. Amennyiben minden rendben van, az ügyfél átveszi a projektet és a felek aláírják az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Garanciális időszak és szerviz

A projekt átadását követően kezdődik a garanciális időszak, amely alatt a generálkivitelező felelős az esetleges hibák és problémák javításáért. A garanciális időszak hossza és a feltételei a szerződésben vannak rögzítve. Fontos, hogy az ügyfél tájékoztassa a generálkivitelezőt a felmerülő hibákról, hogy azokat időben és megfelelően kezelni lehessen.

A garanciális időszakon túl is érdemes megfontolni a generálkivitelezővel való együttműködést a projekt karbantartása és szervizelése kapcsán. Sok generálkivitelező vállalja a munka utógondozását és karbantartását, ami hosszú távon előnyös lehet mindkét fél számára.

A projekt sikeres befejezése és átadása érdekében a generálkivitelezőnek gondoskodnia kell a záró munkálatok elvégzéséről, az átadás-átvételi eljárás lebonyolításáról, valamint a garanciális időszak és a szerviz kérdéseinek tisztázásáról, ezzel biztosítva az ügyfél elégedettségét és a projekt hosszú távú sikerét.

Generálkivitelezők idő- és anyagdíjas szerződése

Kivitelező

Projekt típusa

Anyagköltség (Ft)MS 

MS Kiváló Építő Kft.

Lakóépület építése

18.000.000 Ft

Otthonújítók Bt.

Lakásfelújítás

4.500.000 Ft

Kertvarázs

Kerttervezés

1.800.000 Ft

 Sikeres generálkivitelező projekt Qjob.hu-n keresztül

Sziasztok! Anikó vagyok, és szeretném megosztani veletek a történetemet, amelyben sikeresen megtaláltam a tökéletes generálkivitelezőt a Qjob.hu weboldalon keresztül. Egy családi ház felújítását terveztük a férjemmel Kecskeméten, és úgy döntöttünk, hogy egy generálkivitelező segítségét vesszük igénybe a projekthez.

Amikor regisztráltam a Qjob.hu oldalon, azonnal több generálkivitelező közül választhattam. Végül a döntésem Zoltánra esett, aki már több sikeres projekten dolgozott a környéken. A referenciái is kiválóak voltak, és nagyon segítőkész volt a kezdetektől fogva.

Zoltán először egy alapos felmérést végzett a házon, majd megvitattuk vele a felújítási terveket és a költségvetést. Meglepően jó áron dolgozott, mindössze 2,5 millió forintért vállalta a teljes munkát, beleértve az anyagköltségeket is.

A felújítás során Zoltán gondoskodott a munkaerőről, az alvállalkozókról és a szükséges anyagok beszerzéséről is. A kommunikáció mindvégig zökkenőmentesen zajlott, és minden kérdésünkre gyorsan és kimerítően válaszolt.

A munkaprogram a tervezett határidőre elkészült, és a végeredmény egyszerűen lenyűgöző volt. A házunk újra modern és kényelmes lett, mintha egy új otthonba költöztünk volna. Mindenki, aki meglátogott minket, elismerően vélekedett Zoltán munkájáról.

Nagyon hálásak vagyunk a Qjob.hu-nak, hogy segített megtalálni a tökéletes generálkivitelezőt. Ha te is hasonló projektbe fogsz, csak ajánlani tudom őket!

Ne hagyja véletlenre a generálkivitelezést, forduljon profikhoz!

Kérjen ingyenes ajánlatot, és a szakértők segítséget nyújtanak a projekt minden lépésében!

 

Ingyenes ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú projekteknél érdemes generálkivitelezőt alkalmazni?

A generálkivitelezőt főként nagyobb, komplex építési projekteknél érdemes alkalmazni, ahol több alvállalkozó és szakember együttműködése szükséges. Ilyen lehet például egy családi ház építése, nagyobb felújítások, vagy ipari épületek kivitelezése.

Hogyan tudom eldönteni, hogy a generálkivitelező által kínált ár reális-e?

Az árak összehasonlítása több generálkivitelező ajánlata között segít meghatározni a piaci árakat. Fontos figyelembe venni a szolgáltatások minőségét, a generálkivitelező tapasztalatát és referenciáit is, nem csak az árat.

Milyen garanciákat kaphatok egy generálkivitelezőtől?

A garancia időtartama és feltételei a szerződésben kerülnek rögzítésre. Általában a generálkivitelező felelős a munka minőségéért és az esetleges hibák javításáért a garanciális időszak alatt.

Mikor fizethetek ki egy generálkivitelezőt?

Gyakori a részletfizetés, amikor a projekt bizonyos szakaszaiban történik. A teljes összeg kifizetése általában a munka befejezése és az átadás-átvétel után történik.

Milyen előnyökkel jár egy generálkivitelező alkalmazása?

A generálkivitelező alkalmazásával időt és energiát takaríthatunk meg, hiszen a teljes projekt koordinációját és menedzselését a generálkivitelező végzi.

Következtetés

Elmondhatjuk, hogy a generálkivitelező választása és a sikeres együttműködés kulcsfontosságú a projektek megfelelő teljesítése és a magas minőség elérése érdekében. A Qjob.hu platform segítségével könnyedén találhatunk megbízható szakembereket, akik képesek a teljes munkatervet irányítani a tervezéstől a befejezésig. A jól átgondolt szerződések, az átlátható díjazási rendszerek és a hatékony kommunikáció elősegíti a sikeres együttműködést és a megelégedettséget.

Ne felejtsük el, hogy a referenciák és az előző ügyfelek véleménye is fontosak a döntési folyamat során. Az általunk bemutatott példák és tanácsok remélhetőleg segítenek a megfelelő generálkivitelező választásában.

a cikk szerzője

Hagyj megjegyzést